Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate și noutăți
Comunicate și noutăți
23.12.2020  
Sărbători fericite
Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Mulţi Ani !
  
17.12.2020  
Măsuri de completare a colectiilor de animale a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
În baza ordinului fondatorului - Agenția “Moldsilva” nr.362 din 04.11.2020 și ordinului întreprinderii nr.174 din 08.12.2020, la 17 decembrie 2020 în cadrul întreprinderii Silvo-Cinegetice Strășeni s-a desfășurat o acțiune de vânatoare în scopul completării colecțiilor de animale a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, în conformitate cu pct.2, sbpct.3), pct.3, subpct.3), anexa nr.3 la HG nr.610 din 12 08.2020.În rezultat au fost recoltate 2 piese: 1 femelă (specia Cerb cu pete-Cervus nipon) și 1 femelă de căprior (specia Capreolus capreolus).La acțiunea de vânătoare au participat colaboratorii entității silvice ISC Strășeni, ai Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strășeni, structurii teritoriale ANSA–Strășeni.După prelevarea probelor, de către medicul veterinar, piesele recoltate au fost depozitate în frigiderul ISC Strășeni. Dacă rezultatele de laborator vor fi negative la diverse boli, carnea va fi comercializată, iar pieile și carcasele vor fi predate colaboratorilor muzeului pentru prepararea mulajelor, în scopul expunerii acestora în vitrinele muzeului.
  
   
04.12.2020  
Valorificarea pomilor de iarnă
În scopul valorificării raționale a produselor pădurii, asigurării populației și instituțiilor publice de profil educațional și curativ cu pomi de iarnă, fondatorul întreprinderii - Agenția ”Moldsilva”, prin ordinul nr.390 din 04.12.2020 a aprobat cantitatea pomilor de iarnă preconizați spre recoltare în anul 2020.
  
19.10.2020  
Avertizare meteorologica
Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează următoarea avertizare meteorologică:Fenomenul prognozat: Înghețuri. În legătură cu pătrunderea unei mase de aer rece din latitudinile nordice în orele nocturne și ale dimineții în intervalul 18-20.10la suprafața solului se prevăd înghețuri cu intensitatea de -1..-3°С și izolat în aer de -1..-2°С.
  
   
02.10.2020  
Demararea companiei de plantare din toamna anului 2020
În corespundere cu ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.326 din 30.09.2020, din 15.10.2020, au fost aprobate acțiuni de demarare a lucrărilor din cadrul campaniei consacrate Zilei Naționale de Înverzire a PLaniului Natal, sub genericul ”Un arbore pentru dăinuirea noastră”, constituite pin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr.644 din 24.11.2010, precum și în scopul respectării epocilor optime de efectuare a lucrărilor la compartimentul ”Regenerarea pădurii”, planificate pentru toamna anului 2020, inclusiv: pregătirea solului, crearea culturilor silvice, efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale, completarea suprafețelor împădurite și regenerate în anii precedenți, scoaterea, sortarea și livrarea materialului săditor.
  
02.10.2020  
Deschiderea vânătorii la mistreți
În baza ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.323 din 24.09.2020, în fondul forestier gestionat de întreprinderile silvice, în perioada 07.11.2020 - 31.12.2020 este deschisă vânătoarea la mistreți. Costul unei autorizații pentru mistreț este sdtabilit în cuantum de 2500 lei, iar a unui bilet la autorizație - 1000 lei. Vânătoarea fără autorizație și bilet la autorizație se consideră acțiune de braconaj.
  
   
25.09.2020  
Avertizare meteorologica
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează următoarele avertizări meteorologiceFenomenele prognozate: Vânt puternic >15 m/s. Pericol excepțional de incendiu- clasa V.-Pe 26-27.09 se prevăd intensificări ale vântului sud-estic în rafale de până la 15-20 m/s.-Pe 26-28.09 se va menține pericol excepțional de incendiu (clasa V) cu caracter natural.Se solicită respectarea tuturor măsurilor antiinendiare, în scopul neadmiterii izbucnirii incendiilor în fondul forestier gestionat de întreprindere și în terenurile din preajma acestuia.
  
18.09.2020  
Felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”
Marea familie a creatorilor şi apărătorilor codrilor serbează tradiţional în a treia sâmbătă a lunii septembrie ziua profesională – Ziua lucrătorului din silvicultură.Avem în faţă încă multe probleme stringente, care necesită o soluţionare operativă, un control riguros al calităţii stării factorilor de mediu, depistarea şi contracararea contravenţiilor silvice, a altor activităţi orientate spre implementarea la nivel local a programelor şi strategiilor de îmbunătăţire a situaţiei în fondul forestier de stat, extinderea relaţiilor interdepartamentale cu factorii decizionali din teritoriu, pregătirea şi creşterea gradului de calificare a cadrelor etc.„Pădurea poate să existe fără om, dar omul nu poate trăi fără pădure“ - Aceasta este marea credinţă a pădurarilor, iar dacă ei o fac publică este numai şi numai pentru a sensibiliza comunitatea umană asupra pericolului la care este supusă această bogăţie enormă.Cu această ocazie vă adresăm sincere urări de bine şi recunoştinţă tuturor colaboratorilor pentru aportul adus prezentului şi viitorului ţarii noastre.
  
   
17.09.2020  
Avertizare meteorologică
Serviciul hidrometeorologic de Stat informează despre scăderea temperaturii.În legătură cu pătrunderea unei mase de aer rece de origine arctică, în intervalul 18 -19 septembrie, curent, temperatura aerului brusc va scădea:-Temperatura maximă ziua va oscila între +15°C și +20°C, minima noaptea va oscila între +4°C și +10°C.- Pe 19.09.2020 în orele dimineții izolat în raioanele de nord în depresiuni la suprafața solului înghețuri cu intensitatea de -1..-2°C.- Pe 18.09.2020 răcirea vremii va fi însoțită de intensificări de vânt din nord-vest cu rafale de 15-20 m/s.
  
08.09.2020  
Inventarierea anuală a patrimoniului întreprinderii
În corespundere cu cerințele ordinului Fondatorului - Agenției ”Moldsilva” nr.302 din 04.09.2020 ”Cu privire la inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor întreprinderilor de stat din subordine”, în perioada 07.09.2020 - 20.09.2020, în cadrul tuturor subdiviziunilor întreprinderii se va desfășura inventarierea geneală a elementelor de activ și pasiv, cu situația din 01.09.2020.
  
   
30.08.2020  
Felicitare cu ocazia sărbătorii naționale ”Limba noastră”
Cu prilejul sărbătorii Naționale ”Limba noastră”, administraţia Întreprinderii silvo-cinegetice Străşeni vine cu un mesaj de felicitare şi cu îndemnul de a cinsti limba pe care o vorbim, pentru că este tezaurul cel mai de preţ pe care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul cel mai sacru lăsat de generaţiile trecute şi care merită să fie păstrat cu sfinţenie de generaţiile ce-l primesc.Să ne mîndrim că avem o Limbă atît de frumoasă, melodioasă și dulce și să luăm mereu aminte, că prin ea se clădesc toate bogățiile noastre materiale și spirituale. Respectul faţă de limba ţării înseamnă nivelul intelectual al demnităţii umane şi naţionale. De aceea este de datoria noastră să ne cinstim limba şi neamul, demonstrîndu-ne, verticalitatea şi patriotismul. Pentru întreaga comunitate sărbătoarea naţională” Limba Noastră” este un motiv de bucurie, de mare izbîndă. Limba este o dimensiune importantă a identităţii unui popor alături de simboluri, trecutul istoric şi cultural. De peste două decenii vorbim în limba pe care ne-au lăsat-o strămoşii şi demonstrăm lumii întregi că ţara noastră are viitor. Felicitări tuturor şi vă dorim lumină în suflet, sănătate, bucurie şi propesperare!
  
26.08.2020  
Felicitare cu ocazia sărbătorii naționale ”Ziua Independenței”
Proclamarea la 27 august 1991 a Independenței Republicii Moldova marchează prin sine realizarea multrâvnitei speranțe a poporului nostru de a fi stăpân pe soarta sa, de ași hotărâ destinul potrivit propriilor principii și oportunități, conform tradițiilor și obiceiurilor acestui scump și drag meleag, lăsate prin moștenire de înaintașii lui. Cu ocazia sărbătorii Naționale ”Ziua Independenței”, Întreprinderea silvo-cinegetică Străşeni vă aduce cele mai frumoase urări de bine, sănătate, fericire. Să purtaţi cu drag în inimă titlul de moldovean. Să ne mândrim cu faptul că suntem un stat independent şi suveran. Să avem încredere în propriile forţe, pentru a făuri un viitor pentru generaţiile următoare. Să ne păstram tradiţiile şi valorile, pentru care au luptat strămoşii noştri.Moldova nu trebuie să rămînă doar locul nostru de baştină, ci din contra să devină plaiul oportunităţilor pentru fiecare din noi. Republica Moldova este o țară mică dar prin conjugarea eforturilor comune vom reuși să-i făurim un viitor mare!La mulți ani, Țară dragă!
  
   
26.08.2020  
Atestarea salariaților
În data de 25.08.2020, în baza ordinului Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.291 din 18.08.2020, ”Cu privire la atestarea unor categorii de salariați din cadrul întreprinderilor de stat subordonate”, a fost desfășurată atestarea inginerului șef, contabilului șef și șefilor de ocoale silvice, în scopul perfecționării aptitudinilor profesionale ale salariaților ramurii silvice, sporirii calității serviciilor prestate și/sau bunurilor livrate populației, implementării metodelor contemporane de dezvoltare profesională, promovării și realizării obiectivelor politicii naționale în domeniul dezvoltării durabile a pădurii.
  
22.08.2020  
Cu privire la crearea grupelor mobile de patrulare
În corespundere cu ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.293 din 18.08.2020, cu privire la crearea grupelor mobile de control/patrulare, prin ordinul pe întreprindere nr.126 din 21.08.2020 au fost create grupe mobile, în scopul monitorizării modului de organizare și desfășurare a vânătorii în sezonul de vânătoare 2020-2021, sporirii eficienței pazei și protecției fondurilor forestier și cinegetic, pentru prevenirea/depistarea/contracararea delictelor ce afectează fondul forestier și regnul animal, cât și alte fenomene negative din domeniul de referință.
  
   
14.08.2020  
Avertizare meteorologică
  
14.08.2020  
Desfășurarea procedurii de aprobare a noii scheme de încadrare a statului de personal
În baza ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.288 din 10.08.2020, cu privire la desfășurarea procedurii de aprobare a noii scheme de încadrare sa statului de personal, în cadrul agenției a fost demarată procedura de aprobare a acesteia, în legătură cu modificarea efectivului-limită de personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului Repiblicii Moldova nr.560 din 31.07.2020, cu trecerea în administrare a personalului entităților din subordine.
  
   
03.08.2020  
Cherestea netivită, specia stejar, calitatea III.
Întreprinderea comercializează cherestea netivită, specia stejar, calitatea III, la preț avantajos.Dimensiuni: 22 mm - grosime; 3 m - lungime.
  
27.07.2020  
Avertizare meteorologică
  
   
22.07.2020  
Campania de vaccinare a vulpilor contra rabiei
Rabia (turbarea) este o boala infectioasa virala a mamiferelor cauzata de un virus, virusul rabic, care se gaseste in saliva animalelor si care afecteaza sistemul nervos central (creierul si maduva spinarii) atat la animale, cat si la oameni. Animalele infectate cu acest virus pot raspandi boala prin intermediul salivei sau contactului cu tesutul cerebral. Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi, însă acest virus poate fi întîlnit și la alte specii de animale sălbatice (veverițe, jderi, căprioare, șobolani) cît și la animale domestice ( cîinii, pisici, bovine, caprine).În perioada ce urmează va fi desfășurată Campania de vaccinare a vulpilor contra rabiei, cu distribuirea manuală a momelelor (vaccinul) în vizuinile din jurul localităţilor, lacurilor, drumurilor publice etc. și locurile greu accesibile. Timp de două săptămâni după distribuirea momelilor se restricționează circulația liberă a cîinilor şi pisicilor în zona respectivă, întrucât aceste animale reprezintă competitori pentru momeală.Obiectivele programului sunt: supravegherea rabiei în populaţia de animale sălbatice; controlul rabiei în populaţia de vulpi; monitorizarea vaccinării orale în populaţia de vulpi; supravegherea prevalenţei rabiei în populaţia de animale domestice, inclusiv cîini şi pisici.
  
   
1 2 »»