<![CDATA[ ]]> http://straseni.silvicultura.md/ 13.07.2024 ro http://straseni.silvicultura.md/ Copyright (c) 2024 http://straseni.silvicultura.md/Îngrijirea culturilor silvice <![CDATA[Îngrijirea culturilor silvice // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=800&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Ingrijirea-culturilor-silvice/ În desfășurare sunt lucrările de îngrijire a culturilor silvice pe terenurile acordate spre împădurire de către APL Recea, pe o suprafață de 29.0 ha.]]> 12.06.2024 11:08 Achiziționarea serviciilor de audit pentru a.2024 <![CDATA[Achiziționarea serviciilor de audit pentru a.2024 // Achiziții publice]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=799&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Achizitionarea-serviciilor-de-audit-pentru-a2024/ Întreprinderea achiziționează servicii de audit, prin cererea ofertei de prețuri, pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderii pentru a.2024, prin intermediul SIA RSAP (nr. achiziției 21236600). Lucrările se vor începe o dată cu petrecerea inventarierii anuale a patrimoniului întreprinderii (din 01.09.2024) și se vor finaliza după întocmirea dării de seamă anuale pentru a.2024 (28.02.2025). Termen limită de depunere a ofertelor: 29.06.2024, ora: 23:00. Ofertele vor fi examinate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, în corespundere cu pct.8 din Hotărârea de Guvern nr.875 din 22.12.2015, cu modificările și completările ulterioare. Vezi aici: Invitatie_servicii_audit_pentru_a.2024.pdf ]]> 12.06.2024 10:01 Participarea la spartachiada silvicultorilor - ediția XXIII <![CDATA[Participarea la spartachiada silvicultorilor - ediția XXIII // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=798&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Participarea-la-spartachiada-silvicultorilor-editia-XXIII/ În perioada 30 mai - 01 iunie 2024, în Vadul-lui-Vodă, a fost desfășurată spartachiada sportivă a silvicultorilor din Republica Moldova, la următoarele probe: volei masculin, mini-fotbal masculin, tenis de masă, tragerea otgonului, șah, darts, volei femenin, ”La start cu familia”. Echipa întreprinderii a ocupat locul I la volei masculin, locul I la volei feminin, locul I ”La start cu familia”, locul IV la tenis de masă masculin.]]> 03.06.2024 09:28 Ședința tehnică (monitorizarea, evaluarea progreselor și rezultatelor implementării Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor (PNERP) <![CDATA[Ședința tehnică (monitorizarea, evaluarea progreselor și rezultatelor implementării Programului național de extindere și reabilitare a pădurilor (PNERP) // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=795&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/edinta-tehnica-monitorizarea-evaluarea-progreselor-i-rezultatelor-implementarii-Programului-national-de-extindere-i-reabilitare-a-padurilor-PNERP/ În baza ordinului fondatorului - Agenției ”Moldsilva” nr.102 din 27.05.2024, cu privire la organizarea ședinței tehnice, vizând monitorizarea, evaluarea progreselor și rezultatelor implementării PNERP (Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor), în primăvara anului curent, în data de 30 mai 2024, în cadrul întreprinderii silvo-cinegetice Strășeni a fost desfășurată ședința menționată, cu participarea specialiștilor din cadrul tuturor întreprinderilor ramurii silvice (directori, ingineri șefi, ingineri regenerarea pădurii, ingineri fond forestier, mecanici, pădurari, etc.). Sedință a fost prezidată de Președintele Republicii Moldova dna Maia Sandu, Ministrul mediului dl Sergiu Lazarencu, directorul Agenției ”Moldsilva” dl Victor Durbală. La finele ședidnței, întreprinderilor silvice, a fost repartizat echipament, utilaj și tehnică performantă (tractoare) dedicată lucrărilor de împădurire/reîmpădurire (lucrări la sol, plantare și menținerea culturilor silvice, etc.). ]]> 30.05.2024 11:34 Vizita delegației Societății Forestiere din Franța <![CDATA[Vizita delegației Societății Forestiere din Franța // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=796&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Vizita-delegatiei-Societatii-Forestiere-din-Franta/ În data de 29.05.2024 întreprinderea a găzduit delegația Societății Forestiere din Franța, care se află în Republica Moldova pentru efectuarea unui raport în vederea asigurării implementării Programului de reforme în domeniul forestier. Reprezentanții Societății Forestiere din Franța au vizitat fondul forestier de stat, gestionat de întreprindere (ocolul silvic Strășeni) și au făcut cunoștință cu modul și procedeele de conducere a fondului forestier, metodele de regenerare (artificială, naturală și autorarea regenerării naturale), precum și au întreprins o vizita în pepiniera silvică, creată în scopul reproducerii materialului săditor.  ]]> 29.05.2024 11:14 Recepția tehnică a lucrărilor de împădurire <![CDATA[Recepția tehnică a lucrărilor de împădurire // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=797&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Receptia-tehnica-a-lucrarilor-de-impadurire/ Recepția tehnică a lucrărilor de împădurire, în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor (PNERP), în teritoriul APL Recea, APL Pănășești și APL Strășeni, de către grupul de lucru format din reprezentanții întreprinderii, Inspecției pentru Protecția Mediului și Primăriilor menționate.]]> 29.05.2024 09:28 Vizita de lucru în România <![CDATA[Vizita de lucru în România // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=794&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Vizita-de-lucru-in-Romania/ În baza ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.98 din 16.05.2024, în perioada 19-21 mai 2024, un grup de specialiști din cadrul ramurii silvice din Republica Moldova au întreprins o vizită de lucru în România, în scopul cunoașterii bunelor practici aplicate în creșterea materialului forestier de reproducere, perspective de extindere și dezvoltare a pădurilor, precum și evoluția pepinierelor silvice în efortul de asigurare a cantității necesare de material forestier de reproducere.]]> 22.05.2024 12:25 Îngrijirea semănăturilor în pepinierele silvice <![CDATA[Îngrijirea semănăturilor în pepinierele silvice // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=786&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Ingrijirea-semanaturilor-in-pepinierele-silvice/ În derulare sunt lucrările de îngrijire a semănăturilor în pepinierele silvice ale întreprinderii]]> 30.04.2024 07:30 Vizita de lucru a membrilor Comisiei de mediu, climă și tranziție verde <![CDATA[Vizita de lucru a membrilor Comisiei de mediu, climă și tranziție verde // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=785&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Vizita-de-lucru-a-membrilor-Comisiei-de-mediu-clima-i-tranzitie-verde/ 24.04.2024 05:39 Acțiuni de salubrizare a fondului forestier de stat, gestionat de întreprindere, desfășurate în perioada 13-14 aprilie 2024 <![CDATA[Acțiuni de salubrizare a fondului forestier de stat, gestionat de întreprindere, desfășurate în perioada 13-14 aprilie 2024 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=782&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Actiuni-de-salubrizare-a-fondului-forestier-de-stat-gestionat-de-intreprindere-desfaurate-in-perioada-13-14-aprilie-2024/ În perioada 13-14 aprilie 2024, în comun cu angajații Consiliului raional Strășeni și Inspectoratul pentru Protecția Mediului Strășeni au fost desfășurate acțiuni de salubrizare a fondului forestier de stat, gestionat de întreprindere (în ocoalele silvice Strășeni, Căpriana, Scoreni).]]> 15.04.2024 07:41 Educarea ecologică a generației fragide <![CDATA[Educarea ecologică a generației fragide // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=781&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Educarea-ecologica-a-generatiei-fragide/ În data de 11.04.2024 întreprinderea a găzduit copiii de la Grădinița ”Poienița picilor” din mun.Chișinău, care au făcut cunoștință cu flora și fauna pădurii, inclusiv efectuând acțiuni de plantare și salubrizare a pădurii. Măsurile date au fost desfășurate întru educația generației fragide pentru ocrotirea mediului înconjurător, care cu grijă au adunat deșeurile de la produsele folosite de ei însăși (înghețată, șervețele, ambalaje, etc...), dar și altele care nu le aparațineau (ceia ce multor maturi ar fi ca exemplu demn de urmat).]]> 12.04.2024 16:20 Anunț privind desfășurarea Recensământului populației și locuințelor în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 <![CDATA[Anunț privind desfășurarea Recensământului populației și locuințelor în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=783&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Anunt-privind-desfaurarea-Recensamantului-populatiei-i-locuintelor-in-perioada-8-aprilie-7-iulie-2024/ La solicitarea Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 27-119-3448 din 27.03.2024, publicăm următorul comunicat: În perioada 8 aprilie -7 iulie a.2024 în Republica Moldova se va desfășura Recensământul populației și locuințelor (RPL). Recensământul o activitate de amploare națională care are loc o dată la 10 ani. Scopul recensământului este obținerea de date statistice privind numărul și distribuția teritorială a populației și locuințelor țării. În cadrul recensământului, sunt colectate date cu privire la fiecare persoană din gospodărie (de exemplu: anul și locul nașterii, locul de trai, limba vorbită, nivelul educației, ocupația ș.a.), cât și date despre locuință (cum ar fi dotarea cu sistem de canalizare și aprovizionare cu apă, modul de încălzire, suprafața și materialele de construcție a locuinței ș.a.). ]]> 08.04.2024 07:09 Instalarea coliviilor în fondul forestier gestionat <![CDATA[Instalarea coliviilor în fondul forestier gestionat // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=780&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Instalarea-coliviilor-in-fondul-forestier-gestionat/ În cadrul ocolului silvic Căpriana au fost instalate 50 colivii, în data de 04.04.2024 cu ajutorul elevilor de la școala din sat, pentru a atrage păsările să se înmulțească în fondul forestier, în scopul deminuării dăunătorilor xilofagi ai pădurii. Total în cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale întreprinderii, în primăvara anului curent vor fi instalate 500 colivii (ocolul silvic Strășeni 200 buc., ocolul silvic Scoreni 150 buc. și ocolul silvic Căpriana 150 buc.).]]> 04.04.2024 08:04 Semănatul în pepinierele silvice ale întreprinderiii <![CDATA[Semănatul în pepinierele silvice ale întreprinderiii // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=779&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Semanatul-in-pepinierele-silvice-ale-intreprinderiii/ Semănatul în pepinierele silvice ale întreprinderii (ocolul silvic Strășeni 0,52 ha; ocolul silvic Căpriana 0,78 ha; ocolul silvic Scoreni 0,9 ha)]]> 03.04.2024 13:04 Lucrări în pepenierele silvice <![CDATA[Lucrări în pepenierele silvice // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=778&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Lucrari-in-pepenierele-silvice/ Sunt în derulare lucrările de pregătire a solului în pepinierele silvice ale întreprinderii. Pepinieră - teren rezervat pentru înmulțirea și formarea plantelor erbacee sau lemnoase până la plantarea lor pe locul definitiv. ]]> 02.04.2024 06:52 Marcarea Zilei Internaționale a Pădurilor - 21 martie <![CDATA[Marcarea Zilei Internaționale a Pădurilor - 21 martie // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=770&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Marcarea-Zilei-Internationale-a-Padurilor-21-martie/ În baza rezoluţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite (UN General Assembly A/RES/67/200 în 2012) pct.1 - 21 martie este declarată Ziua Internaţională a Pădurilor. În scopul organizării bunei desfăşurări a manifestaţiilor dedicate evenimentului menţionat, sensabilizării opiniei publice privind importanţa pădurilor, precum şi pentru ridicarea prestigiului profesiei de silvicultor, promovarea imaginii sectorului forestier şi a educaţiei eco-forestiere, în scopul îndeplinirii cerinţelor ordinului Agenţiei „Moldsilva” nr.60 din 19.03.2024, în cadrul întreprinderii vor fi desfășurate un șir de măsuri în corespundere cu planul aprobat.]]> 20.03.2024 09:47 Desfășurarea lucrărilor de plantare în primăvara a.2024 <![CDATA[Desfășurarea lucrărilor de plantare în primăvara a.2024 // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=769&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Desfaurarea-lucrarilor-de-plantare-in-primavara-a2024/ Continuă lucrările de plantare din primăvara anului 2024 pe terenurile alocate spre împădurire de primăriile Strășeni, Pănășești, Recea, pe o suprafață totală de 29,0 ha.]]> 12.03.2024 12:04 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii - 8 Martie // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=768&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-Zilei-Internationale-a-Femeii-8-Martie/ Dragi Doamne, Vă felicităm din inimă cu ocazia zilei de 8 martie! Vă dorim, scumpele noastre, să vă treziți în fiecare dimineață cu speranță și inspirație, să petreceți fiecare moment din viață cu noroc, să oferiți serile oamenilor dragi și să umpleți această lume de iubire și gingășie!]]> 07.03.2024 12:12 Dare de seama ”Paza si Protectia padurii” a.2023 <![CDATA[Dare de seama ”Paza si Protectia padurii” a.2023 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=790&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Paza-si-Protectia-padurii-a2023/ ]]> 05.03.2024 16:46 Dare de seama ”Cinegetica” a.2023 <![CDATA[Dare de seama ”Cinegetica” a.2023 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=789&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Cinegetica-a2023/ ]]> 05.03.2024 16:45 Dare de seamă ”Lucrari silvice” a.2023 <![CDATA[Dare de seamă ”Lucrari silvice” a.2023 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=787&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Lucrari-silvice-a2023/ ]]> 05.03.2024 16:05 Dare de seama ”Regenerarea padurii” a.2023 <![CDATA[Dare de seama ”Regenerarea padurii” a.2023 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=788&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Regenerarea-padurii-a2023/ ]]> 05.03.2024 10:43 Dare de seama Securitate si Sanatate in Munca a.2023 <![CDATA[Dare de seama Securitate si Sanatate in Munca a.2023 // Rapoarte anuale]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=791&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Dare-de-seama-Securitate-si-Sanatate-in-Munca-a2023/ 05.03.2024 07:07 Ordine pe producere a.2024 <![CDATA[Ordine pe producere a.2024 // Ordine/Regulamente]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=189&id=766&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordine-pe-producere-a2024/ ]]> 28.02.2024 09:35 Ședință de lucru convocată de Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Ministra Mediului <![CDATA[Ședință de lucru convocată de Dna Iordanca-Rodica Iordanov, Ministra Mediului // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=767&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/edinta-de-lucru-convocata-de-Dna-Iordanca-Rodica-Iordanov-Ministra-Mediului/ 21.02.2024 16:34 Plan achiziții a.2024 <![CDATA[Plan achiziții a.2024 // Planuri/Regulamente/Ordine achizitii]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=175&id=765&t=/Anunturi/PlanuriRegulamenteOrdine-achizitii/Plan-achizitii-a2024/ 31.01.2024 08:30 Administrarea hranei complementare animalelor salbatice <![CDATA[Administrarea hranei complementare animalelor salbatice // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=764&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Administrarea-hranei-complementare-animalelor-salbatice/ In cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale intreprinderii, sunt desfasurate masuri de administrare a hranei complementare animalelor salbatice din fondul forestier, gestionat de intreprindere.]]> 12.01.2024 13:22 Funcții (ocupații) vacante la situația din 09.01.2024 <![CDATA[Funcții (ocupații) vacante la situația din 09.01.2024 // Funcții vacante]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=762&t=/Anunturi/Functii-vacante/Functii-ocupatii-vacante-la-situatia-din-09012024/ 09.01.2024 12:47 Lucrări de pregătire a terenului <![CDATA[Lucrări de pregătire a terenului // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=760&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Lucrari-de-pregatire-a-terenului/ Continuă lucrările de pregătire a terenurilor pentru plantarea culturilor silvice în a.2024, alocate de Primăria Pănășești.]]> 23.11.2023 05:59 Implicarea societății civile în lucrările de plantare <![CDATA[Implicarea societății civile în lucrările de plantare // Comunicate și noutăți]]> http://straseni.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=759&t=/Comunicare/Comunicate-i-noutati/Implicarea-societatii-civile-in-lucrarile-de-plantare/ În data de 17.11.2023 administrația întreprinderii în comun cu colaboratorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strășeni și colectivul Centrului de Sănătate Publică Strășeni au participat la plantarea puieților și semănatul ghindei în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.]]> 20.11.2023 06:31