Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate și noutăți
Comunicate și noutăți
12.12.2022  
Vizita delegației franceze
O delegație a Agenției Franceze de Dezvoltare și Societății Franceze Forestiere s-a aflat cu o vizită oficială în țara noastră, în perioada 5-9 decembrie, curent, în contextul posibilității acordării unui ajutor bugetar pentru Republica Moldova din partea Franței. Delegația a vizitat și întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni, inclusiv Secția de prelucrare a lemnului Vorniceni.
  
05.12.2022  
Lucrari de semnănat al ghindei în pepinierele silvice
Continue lucrările de semănat al ghindei în pepinierele silvice ale întreprinderii.La momentul actual sunt semănate 27400 kg de ghindă.
  
   
18.11.2022  
Semănatul în pepinierele silvice
În contextul desfășurării lucrărilor planificate din cadrul Proiectului de Împădurire/Reîmpădurire a Plaiului Natal, în pepinierele silvice ale întreprinderii, are loc semănatul semințelor colectate (paltin de câmp, paltin de munte, frasin verde, etc.).
  
07.11.2022  
Măsuri desfășurate în cadrul Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului
In data de 05.11.2022, în cadrul Zilei Nationale de Inverzire a Plaiului au fost desfasurate lucrari de plantare a arborilor si semanatul ghinzii, in ocoalele silvice Capriana si Scoreni, subdiviziuni ale intreprinderii.
  
   
03.11.2022  
Desfășurarea măsurilor de contracarare a încălcărilor legislației silvice
În conformitate cu ordinul Fondatorului Agenției ”Moldsilva” nr.349 din 27.10.2022 ”Cu privire la desfășurarea unor activități comune de monitorizare, verificare, prevenire și contracarare a cazurilor de tăieri ilicite a vegetației forestiere și de încălcare a regulilor de transportare, depozitare și comercializare a masei lemnoase”, în comun cu colaboratorii Inspectoratului General al Poliție și Inspectoratului pentru Protecția Mediului (subdiviziunele teritoriale ale acesora) va fi pus în aplicare Panul,trilateral, de acțiuni privind organizarea și desfățurarea măsurilor comune de prevenire, contracarare a cazurilor de tăiri ilicite a vegetației forestiere recoltate neautorizat, a masei lemnoase din fondul forestier, din afara fondului forestier, precum și de încălcare a regulilor de transportare, depozitare, comercializare a masei lemnoase.
  
01.11.2022  
Eliberarea materialului săditor pentru desfășurarea activităților în cadrul ”Zilei Naționale de Înverzire a Plaiului Natal”
Întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova, privind Ziua Națională de Înverzire a Plaiului Natal, sub genericul ”Un arbore pentru dăiunuirea noastră” nr.27 din 13.02.1995, precum și Dispoziției Cancelariei de Stat nr.20-78-10383 din 20.10.2022, în scopul îndeplinirii prevederilor incluse în proiectul ”Crearea și ameliorarea spațiilor verzi”, Întreprinderea v-a elibera material săditor autorităților publice locale de nivelul I și/sau nivelul II, în baza actelor de primire-predare, în perioada 02.11.2022 - 23.11.2022.
  
   
21.10.2022  
Avertizare despre excrocheriile cu lemnul de foc
Întreprinderea avertizează despre tot mai multe cazuri de înșelăciune a cetățenilor prin intermediul unor escroci, care mint cetățenii privind comercializarea lemnului de foc, din numele întreprinderii, după achitarea acestora prin transferuri bancare.Infractorii sunt mereu în alertă, iar criza energetică le-a deschis noi oportunități. Schema de fraudă este simplă: cetățeanul comandă lemne de foc prin înțelegerea telefonică și/sau pe rețelele de socializare, plătește prin transfer la contul excrocului și …..nu primește nimic. Nu vă lăsați mințiți de diverși infractori, întreprinderea nu comercializează lemn de foc persoanelor fizice prin transferuri bancare. Cetățenii personal se adresează la întreprindere pentru a fi incluși în listele de procurare lemnului de foc.În caz de depistare a astfel de cazuri nu ezitați să contactați organele de poliție.
  
17.10.2022  
Participarea la concursul profesional ”Cel mai bun pădurar” în România
În baza scrisorii fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.AM 02/02-2334 din 05.10.2022 reprezentantul întreprinderii a participat, în perioada 11-14 octombrie 2022, la concursul profesional ”Cel mai bun pădurar”, desfășurat de Regia Națională a Pădurilor ”Romsilva”, în România.
  
   
10.10.2022  
Avertizare meteorologică de înghețuri
Avertizare_meteorologica_11.10.2022.pdf
  
05.10.2022  
Conclucrarea cu organele abilitate în vederea contracarării încălcărilor legislației silvice
În strânsă conlucrare cu organele abilitate - Inspectoratul de Poliție Strășeni, Inspectoratul pentru Protecția Mediului Strășeni și autoritățile publice locale, întreprinderea, în conformitate cu Planul mixt, semnat de toate părțile vizate, v-a desfășura acțiuni în scopul prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, contravențiilor silvice, respectării regulilor de păstrare, transportare și folosire a armelor de foc, pe teritoriul raionului Strășeni.
  
   
04.10.2022  
Acțiuni de combatere a rabiei
În contextul implementării pct.2.2, 2.5, și 2.6 din ”Planul măsurilor de supraveghere, control și eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023”, în perioada 05.09.2022 - 31.12.2022, în cadrul sectoarelor din fondul forestier, gestionat de întreprindere, se vor demara acțiuni necesare pentru recoltarea probelor constituite din cadavre de vulpi (găsite moarte, ucise urmare a accidentelor rutiere sau împușcate), în scopul transmiterii Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, pentru efectuarea testelor de laborator.
  
03.10.2022  
Demararea lucrărilor de toamna la compartimentul ”Regenerarea pădurii”
În conformitate cu ordinul fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.321 din 30.09.2022, demarează lucrările de toamnă la compartimentul ”Regenerarea pădurii”, inclusiv și a volumelor de lucrări planificate din cadrul proiectului ”Extinderea suprafețelor acoperite cu păduri în fondul forestier” (pregătirea și prelucrarea solului pentru crearea culturilor silvice).
  
   
16.09.2022  
Mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”
Tradițional, în a treia sâmbătă din luna septembrie, marea familie a apărătorilor pădurii serbează ziua profesională - ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. Cu acest prilej adresăm tuturor silvicultorilor sincere urări de bine și recunoștință pentru aportul adus în munca zilnică, pentru devotamentul față de profesia aleasă, străduința de a munci cu abnegație și dăruire, de a răspunde cu promtitudine și competență imperativelor zilei.
  
26.08.2022  
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor naționale
Stimaţi concetățeni, celebrăm, în luna august, două sărbători remarcabile pentru poporul nostru, trezind în fiecare din noi un profund sentiment de patriotism și solidaritate față de trecutul istoric al țării noastre, care a lăsat amprente atât în viața economică, cât și în cultura și conștiința noastră națională. Cu deosebita plăcere vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorilor naţionale – Ziua Independenţei Republicii Moldova (27 august) și ”Limba Noastră” (31 august), dorindu-vă multă sănătate, fericire, bunăstare, perseverenţă şi noi realizări în activitatea Dvoastră zi de zi.
  
   
10.08.2022  
Aprovizionarea populației cu lemn de foc
Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni informează că, în corespundere cu pct.10.1.2. din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.32 din 08.08.2022 ”...volumul masei lemnoase de foc recoltate și/sau aflate în stoc să fie comercializat exclusiv consumatorilor casnici (persoane fizice) și entităților de interes public (primării, grădinițe, școli, instituții medico-sanitare publice”.Pct. 10.1.3. din aceiași dispoziție stipulează:” ... limita de comercializare a lemnului de foc de către întreprinderile silvice din subordine pentru categoriile de solicitanți persoane fizice (per gospodărie casnică) la volumul de până la 3 metri steri de masă lemnoasă”.La momentul de față întreprinderea nu dispune de stocuri de masă lemnoasă. În baza autorizațiilor primite de la Ministerul Mediului, începând cu luna septembrie se vor efectua lucrări silvo-tehnice din care v-a rezulta lemn de foc, pentru a asigurara categoriile de doritori cu volum de lemn de foc, în condițiile pct.10.1.2 și 10.1.3 sus menționate.Menționăm că, lemnul de foc este franco-parchet, adică se găsește în pădure. Prețul lemnului de foc este de 700 lei/1 metru ster specii tari și 400 lei/ 1 metru ster specii moi, inclusiv TVA. Întreprinderea nu dispune de transport pentru livrarea producției lemnoase.
  
05.08.2022  
GUVERNUL VA AJUTA POPULAȚIA SĂ SE APROVIZIONEZE CU LEMN DE FOC LA UN PREȚ SIMILAR CELUI DE ANUL TRECUT
Guvernul a anunțat, în data de 04.08.2022, că pentru sezonul rece 2022-2023, consumatorii casnici vor cumpăra lemn de foc la un preț similar celui de anul trecut. Pentru ca prețul lemnului să nu crească, Guvernul a subvenționat Agenția Moldsilva cu peste 64 de milioane de lei. Oamenii vor putea să achiziționeze lemnul direct de la întreprinderea silvică. În acest an, prețul de vânzare a lemnului de specii tari va varia între 550 lei și 875 de lei per metru ster. Pentru lemnul moale, prețurile vor fi între 350 și 475 de lei per metru ster. Întreprinderile silvice vor vinde lemn doar gospodăriilor casnice și instituțiilor publice, în special celor de învățământ. Agenții economici nu vor putea cumpăra de la Moldsilva lemn de foc pentru comercializare.Volumul de lemn de foc disponibil pentru vânzare este afișat săptămânal pe paginile oficiale ale întreprinderilor silvice. În scurt timp, Guvernul va lansa adițional o linie verde dedicată informării populației despre disponibilitatea stocurilor de lemne. Cetățenii vor putea folosi linia verde pentru a sesiza autoritățile despre tăieri ilicite sau nereguli în procesul de distribuire a lemnului.
  
   
04.08.2022  
Ședință tehnică
În data de 04.08.2022, în cadrul Institutului de Cercetări Și Amenajări Silvice, este desfășurată ședința tehnică, cu participarea inginerilor șefi în silvicultură și inginerilor regenerarea pădurii, dedicată aspectelor tehnice în implimentarea Programului național de împădurire/reabilitare a fondului forestier de stat.Vezi: Agenda_sedinei.pdf
  
29.07.2022  
Schimb de experiență
În data de 28.07.2022 s-a desfășurat un schimb de experiența între silvicultorii  Î.S. Î.S.C. Straseni (în calitate de gazdă) și ÎS ÎS Hîncești Silva, privitor la particularitățile tratamentelor de regenerare sub masiv, prin tăieri uniforme și neuniforme.
  
   
22.07.2022  
Avertizare meteorologica
Avertizare meteorologica_21.07.2022.pdf
  
18.07.2022  
Conferința II de amenajare a pădurilor
În contextul asigurării îndeplinirii prevederilor ordinului fondatorului - Agenției ”Moldsilva” nr.141 din 18.04.2022 ”Cu privire la organizarea lucrărilor de reaminare a pădurilor în anul 2022”, în data de 15.07.2022, în cadrul întreprinderii, a fost desfășurată conferința II de amenajare a pădurilor, cu invitarea reprezentanților Ministerului Mediului, Agenției de Mediu, Grădinii Botanice, Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, precum și reprezentanții Administrației Publice Locale. În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele analizelor privind implementarea amenajamentului silvic precedent, măsurile de gospodărire a pădurilor în perioada precedentă de revizie, precum și viziunile asupra proiectărilor amenajamentului silvic curent.
  
   
1 2 3 »»