Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate și noutăți
Comunicate și noutăți
23.11.2023  
Lucrări de pregătire a terenului
Continuă lucrările de pregătire a terenurilor pentru plantarea culturilor silvice în a.2024, alocate de Primăria Pănășești.
  
20.11.2023  
Implicarea societății civile în lucrările de plantare
În data de 17.11.2023 administrația întreprinderii în comun cu colaboratorii Inspectoratului pentru Protecția Mediului Strășeni și colectivul Centrului de Sănătate Publică Strășeni au participat la plantarea puieților și semănatul ghindei în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.
  
   
14.11.2023  
Continuă lucrările de plantare - Primăria Pănășești.
Continuă lucrările de plantare pe terenurile acordare de primăriile din raza de activitate a întreprinderii - Primăria Pănășești.
  
13.11.2023  
Continuarea lucrărilor de plantare - Primăria Sireți
Continuă lucrările de plantare pe terenurile acordare de primăriile din raza de activitate a întreprinderii - Primăria Sireți.
  
   
13.11.2023  
Prima zi a campaniei de plantare
În prima zi a campaniei de plantare (11.11.2023) pe terenurile acordate de primăriile Sireți (10 ha) și Pănășești (1,5 ha) au fost plantați circa 55300 puieți.
  
09.11.2023  
Start campaniei de extindere și reabilitare a pădurilor
A fost dat startul acțiunilor de plantare a culturilor silvicre, în cadrul Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. În perioada desfășirării campaniei menționate vor fi împădurite 103,22 ha terenuri degradate, alocate de APL din raza de activitate a întreprinderii (inclusiv: Primăria Nimoreni (raionul Ialoveni) 9,01 ha; Primăria Zubrești (raionul Strășeni) 12,68 ha;  Primăria Recea (raionul Strășeni) 29,0 ha; Primăria Vorniceni (raionul Strășeni) 10,9 ha; Primăria Pănășești (raionul Strășeni) 36,1 ha).
  
   
19.09.2023  
Minunile naturii
În pofida tuturor circumstanțelor din jur (secetă îndelungată) ”mama” natură își face misiunea nobilă (5 pălării dintr-o singură rădăcină).
  
15.09.2023  
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”.
An, de an, începând cu 1995, marea armată a pădurarilor, în a treia sâmbătă a lunii septembrie sărbătoresc ”Ziua lucrătorului din silvicultură”. Cu prilejul sărbătorii profesionale aducem un cald omagiu şi cele mai cordiale felicitări, urări de bine, sănătate şi prosperare, precum și recunoştinţă tuturor silvicultorilor pentru aportul adus prezentului şi viitorului ţarii noastre.
  
   
11.09.2023  
Ziua salubrizării generale a fondului forestier
În data de 9 septembrie, in fondul forestier gestionat de intreprindere (ocoalele silvice Capriana, Straseni si Scoreni) au fost desfasurate actiuni de salubrizare generala, in urma carora au fost adunați zeci de saci cu deșeuri aruncate de cetățeni.
  
   
24.08.2023  
Conlucrare cu Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Strășeni
Conlucrare activă cu Direcția pentru Ocupare a Forței de Muncă Strășeni în scopul recrutării șomerilor și beneficiarilor de ajutor social la implementarea Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor.
  
15.08.2023  
Concursul ”Cel mai bun maistru silvic” ediția a.2023
Astăzi, 15.08.2023, în cadrul întreprinderii, a fost organizat și desfășurat concursul „Cel mai bun maistru silvic” ediția a.2023.Participanții și-au demonstrat abilitățile și cunoștințele acumulate în domeniul silvic.Cel mai bun rezultat, conform punctajului acumulat, a fost prezentat de maistrul silvic din cadrul ocolului silvic Strășeni, subdiviziune a întreprinderii, Barbos Ion, ocupând locul I, urmat de Barcaru Gheorghe, ocolul silvic Căpriana locul II și locul III Enachi Mihail, ocolul silvic Strășeni.
  
   
13.07.2023  
Desfășurarea lucrărilor de monitoring forestier
Anual, în tot fondul forestier, gestionat de entitățile silvice, subordonate Agenției ”Moldsilva” sunt desfășurate lucrări de monitoring forestier, lucrări ce țin de evaluarea, analiza și supravegherea influienței poluării aerului asupra stării de sănătate a pădurilor, în conformitate cu prevederile Programului Internațional ICP Forests.
  
05.07.2023  
Desfășurarea lucrărilor pentru pregătirera solului în cadrul proiectului Național de Împădurire și Reîmpădurire
Sunt în desfășurare lucrările de înlăturare a vegetației erbacee și arbustive de pe suprafața de teren (47 ha), unde urmează a fi pregătit solul și împădurită în trim.IV a.2023, în cadrul Proiectului Național de Împădurire și Reîmpădurire a Plaiului Natal - teren acordat de Primăria Pănășești.
  
   
09.06.2023  
Rezultatele spartachiadei ramurale
In conformitate cu Hotărârea comună a Administraţiei Agenţiei “Moldsilva” şi Comitetului Executiv al Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură “Sindsilva” nr.7/1 din 05.05.2023 “Cu privire la desfăşurarea Spartachiadei sportive a Silvicultorilor din Republica Moldova – ediţia XXII”, în perioada 06-08 iunie 2023, în or.Vadul-lui-Vodă, s-a desfăşurat spartachiada proriu-zisă. Din cele 24 entități silvice, Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni a marcat următoarele rezultate: I loc - proba “Volei femenin”; I loc - proba ”Darts”; II loc -proba “La start cu familia”; III loc - proba “Tenis de masă” (bărbați) și III loc - proba ”Minifotbal” (bărbați).
  
29.05.2023  
Lucrări de pregătire a solului pentru extinderea fondului forestier
Lucrări de pregătire a solului pentru extinderea fondului forestier, terenuri degradate, acordate de Primăria Pănășești.
  
   
29.05.2023  
Lucrări de îngrijire a pepinierelor silvice
Sunt în desfășurare lucrările de îngrijire a pepinierelor de salcâm din cadrul ocolului silvic Scoreni, subdiviziune a întreprinderii.
  
05.05.2023  
Mesaj de felicitare cu 9 Mai (Ziua Victoriei și Ziua Europei)
9 mai – este ziua când ne reamintim cu deosebită recunoştinţă şi caldură sufletească de toţi cei care au plătit cu viaţa lor pentru pace, libertate şi independenţa Patriei noastre. Ne închinăm tuturor celora care sau jertfit viața în timpul celui de-al doilea razboi mondial. Veşnică amintire eroilor căzuţi! Cu Ziua Victoriei!La fel pe 9 mai sărbătorim Ziua Europei. Astăzi, mai mult ca oricând, valorile care stau la baza creării și activității Uniunii Europene - unitatea, solidaritatea, pacea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, în special a dreptului fundamental la viață - devin indispensabile. Războiul din țara vecină aduce pentru noi toți datoria personală de a proteja Pacea. Suntem siguri că cursul european al țării noastre va fi finalizat cu succes pentru a face parte intergrală din marea familiei europeană. Felicitări tuturor!!!
  
   
05.05.2023  
Aprobare plăți și efectuării folosințelor accesorii în a.2023
În corespundere cu ordinul fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.99 din 03.05.2023, cu privire la aprobarea plăților și a efectuării folosințelor silvice accesorii în anul 2023, au fost stabilite plățile pentru recoltarea ierbii și a pașunatului vitelor în fondul forestier de stat.Vezi aici: Plati_recoltare_iarba_si_pasunat.pdf
  
30.04.2023  
Mesaj de felicitare cu Ziua Muncii - 1 Mai
Ziua Muncii reprezintă un omagiu adus muncitorilor şi mişcărilor muncitoreşti din întreaga lume pentru lupta lor istorică în vederea obţinerii unor drepturi sociale şi economice.La mulți ani cu ocazia Zilei Muncii! Sperăm ca munca să fie întotdeauna recompensată și apreciată așa cum merită oricare om muncitor. Fie ca ziua de astăzi să aducă doar motive de bucurie și satisfacție în activitățile de munca fiecărui.
  
   
1 2 »»