Prima pagină   »  Comunicare   »  Comunicate și noutăți
Comunicate și noutăți
24.12.2021  
Felicitari cu ocazia sărbătorilor de iarnă
Sărbătorile Crăciunului și Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire și prosperitate.Crăciun fericit, mult noroc mai departe şi un an mai bun, mai bogat şi mai frumos decât toţi care au fost!La mulți ani!
  
22.11.2021  
Executarea lucrărilor de regenerare a pădurii
În conformitate cu ordinul Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.47 din 22.11.2021 ”Cu privire la executarea lucrărilor la compartimentul ”Regenerarea pădurii”, în toamna anului 2021, în fondul forestier, proprietate publică a statului”, în cadrul campaniei de plantare din toamna anului curent, se vor executa lucrări planificate la compartimentul ”Regenerarea pădurii” și anume: pregătirea solului, crearea culturilor silvice; efectuarea lucrărilor de ajutorare a regenerării naturale; completarea suprafețelor împădurite și regenerate în anii precedenți; scoaterea, sortarea și livrarea materialului săditor, etc., în corespundere cu prevederile Codului silvic și având în vedere respectarea epocii optime de efectuare a lucrărilor, în scopul asigurării îndeplinirii cerințelor calitative și în termen a indicatorilor la compartimentul dat.
  
   
16.11.2021  
Rezultatele primei zile a campaniei anuale de înverzire a plaiului natal
În prima zi (13 noiembrie, curent) a campaniei anuale naționale de înverzire a plaiului, sub genericul „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, întreprinderea a eliberat autorităților publice locale material săditor (puieți de diverse specii) în cantitate de 2300 buc.La fel, în fondul forestier de stat, gestionat de întreprindere, mai multe instituții și organizații au efectuat lucrări de regenerare naturală prin semănatul ghindei, specia gorun și stejar, în sol, precum și completarea regenerării artificiale cu 300 puieți, specia gorun.
  
10.11.2021  
Președinta Maia Sandu îndeamnă tinerii din țară să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îndeamnă tinerii să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului, care începe pe 13 noiembrie. Șefa statului a expediat un mesaj în acest sens, adresat consiliilor elevilor și consiliilor studențești din toată țara.Pentru a se alătura campaniei de înverzire, tinerii vor contacta primăria pentru a afla unde și când vor fi organizate acțiunile de înverzire în localitatea lor și pot ieși la plantat puieți alături de prieteni și familie, colegi și profesori. Pentru a vedea subiectul accesați pagina Președinta Maia Sandu îndeamnă tinerii din țară să se alăture Campaniei naționale de înverzire a plaiului.
  
   
10.11.2021  
Ministerul Mediului al Republicii Moldova lansează campania anuală națională de înverzire a plaiului „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”
Pe 13 noiembrie, în Republica Moldova începe campania anuală națională de înverzire a plaiului „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”  în cadrul căreia este lansat apelul de consolidare a eforturilor și mobilizare a întregii țări. În următoarele săptămâni, vor fi plantați 5,5 milioane de puieți pentru a sprijini regenerarea naturală a aproape 580 de hectare și a completa câteva mii de hectare de plantații recente. Campania va dura o lună și va implica sute de primării și instituții, din toate regiunile țării, zeci de ONG-uri și grupuri locale.Potrivit cifrelor oficiale, în prezent rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11% din teritoriu. Iar studiile arată că pădurile trebuie să acopere cel puțin 25% din teritoriul țării, pentru un mediu echilibrat, cu o calitate mai bună a aerului și solului, o cantitate suficientă a apei și o biodiversitate sănătoasă. Este necesară reconstrucția ecologică și extinderea Fondului Forestier. În contextul boom-ului mondial al preocupărilor legate de încălzirea globală și ultimelor angajamente asumate la nivel internațional de țara noastră, până în anul 2030 este necesară restabilirea pădurilor și extinderea pe un spațiu de cel puțin 100 000 ha. Conservarea și plantarea masivelor forestiere se numără printre prioritățile Ministerului Mediului și este un obiectiv al planului de guvernare. Lipsa vegetației este un factor semnificativ în apariția problemelor de orice ordin precum: eroziunea, degradarea solului, pierderea anuală a solului fertil, seceta, înnămolirea râurilor, schimbările climatice, etc.Pentru a întrerupe lanțul acestor probleme, inclusiv tăierilor ilegale, exploatării abuzive, corupției, nepăsării, care generează pagube anuale cauzate economiei țării, este necesară sporirea gradului de conștientizare al cetățenilor, întrucât pădurea are un rol major în sănătatea mediului, sănătatea animalelor și sănătatea umană. Doritorii ce vor fi interesați să participe la înverzirea teritoriului țării pot afla când și unde sunt organizate plantările de arbori în localitatea sa, accesând prima pagină web a Ministerului Mediului – www.mediu.gov.md , unde va exista un centru informațional on-line dedicat acestei campanii. Pe 13 noiembrie, ieșim la înverzire cu familii și colegi pentru a ne planta viitorul!
  
22.10.2021  
Lemn de foc esențe tari, uscat, tăiat, despicat
Întreprinderea comercializează lemn de foc uscat, esențe tari (stejar, frasin), tăiat și despicat, depozitat la Secția de prelucrare a lemnului s.Vorniceni, la prețul de 950 lei pentru 1 metru ster. Accesul la marfă de luni-vineri, 08:00-17:00, pe orice timp (soare, ploaie, etc.). Cantitate - în limita stocului disponibil. Relații la nr.068115050 sau 069264828.
  
   
20.10.2021  
Siguranță antiincendiară
În corespundere cu stabilirea temperaturilor favoriabile din acest anotimp de an, Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni atenționează despre respectarea normelor antiincendiare, pentru a evita pericolul incendiilor de vegetație forestieră. Atenție maximă persoanelor care se deplasează la odihnă în fondul forestier, precum și prudență maximă la aprinderea rugurilor, în scopul evitării declanșării focarelor de vegetație, cu extindere către sectorul forestier și locativ. La plecare, focul de rug trebuie stins minuțios și acoperit cu pămînt. Atenție maximă și părinților, copiii trebuie monitorizați, pentru a evita jocul acestora cu focul și respectiv izbucnirea unor situații excepționale. În cazul în care sînteți martori ai unor incendii de vegetație - apelați Serviciul 112.
  
11.10.2021  
Comercializare lemn de foc
Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni propune lemne de foc populaţiei, fără a majora preţurile (lemn de foc esențe tari 600 lei/1 metru ster; lemn de foc esențe moi - 300 lei/1 metru ster). Acțiunea dată este o campanie de asigurare a populaţiei cu lemne de foc şi intensifică procesul de comunicare publică pentru accesul cetăţenilor la informaţie.În acest scop, în cadrul Agenţiei „Moldsilva” (fondator al întreprinderii) a fost emisă Dispoziția nr.7 din 5 octombrie 2021 „Cu privire la livrarea lemnului de foc” care prevede că stocul disponibil spre comercializare al lemnului de foc, recoltat în urma efectuării tuturor lucrărilor silvo-tehnice obligatorii în cadrul fondului forestier din gestiune, se va comercializa în următoarea ordine de priorităţi:- pentru necesarul de lemn de foc al populaţiei, în baza solicitaților centralizate din partea APL şi/sau personale - prin vânzare directă;- pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi/sau bugetul local (primării, şcoli, grădiniţe, obiecte de menire social-culturală, etc.), care nu desfăşoară activitate economica - prin vânzare directă;- pentru consumul propriu al gestionarilor fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau al altor categorii de solicitanţi.Totodată, pentru organizarea eficientă a procesului de asigurare a populaţiei cu lemne de foc, Agenţia „Moldsilva” a expediat în adresa tuturor Autorităţilor Publice Locale (nivel de raion) informaţia necesară şi detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populaţiei cu lemne de foc.
  
   
05.10.2021  
Demararea reviziilor planificate și de control din toamna a.2021
În corespundere cu cerințele ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.19 din 04.10.2021, ”Cu privire la efectuarea reviziilor planificate și de control, în perioada de toamnă a anului 2021”, în intervalul de timp 05.10.2021 - 14.11.2021, în cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale întreprinderii se va organiza și desfășura reviziile planificate și de control, în strictă conformitate cu Instrucțiunile aprobate, ce reglementează aceste acțiuni.
  
04.10.2021  
Participarea la Concursul profesional ”Cel mai bun pădurar” - ediția a.2021
În corespundere cu scrisoarea Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.AM 02/01-53 din 27.09.2021, reprezentantul întreprinderii Victor Dulea, pădurar al ocolului silvic Scoreni, a participat, în perioada 28 septembrie - 01 octombrie 2021, la concursul profesional ”Cel mai bun pădurar” - ediția a.2021, organizat de Regia Națională a Pădurilor - ”Romsilva”, în cadrul Direcției Silvice Olt, România.
  
   
01.10.2021  
Demararea campaniei antirabică a vulpilor
În scopul implementării Hotărârii Guvernului nr.185 din 15.03.2019, privind aprobarea Planului măsurilor de supraveghere, control și eradicare la vulpilor în Republica Moldova, pentru anii 2019-2023, în țară a demarat campania antirabică a vulpilor, în cadrul căreia colaboratorii serviciului de pază a întreprinderii vor acorda asistența necesară personalului subdiviziunii teritoriale ANSA din zona de activitate, în vederea distribuirii manuale a momelelor vaccinale (faxograma Agenției ”Moldsilva” nr.AM 01/01-85 din 30.09.2021).
  
14.09.2021  
Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale ”Ziua lucrătorului din silvicultură”.
Tradițional, în a treia sâmbătă din luna septembrie, este sărbătorită ziua profesională a silvicultorilor.Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale - ”Ziua lucrătorului din silvicultură”, transmitem un mesaj de felicitare, recunoştinţă, respect pentru muncă şi devotamentul de care dau dovadă silvicultorii din țară, zi de zi, efortul enorm în promovarea valorilor ramurii silvice și buna gestionare a sectorului forectier naţional. Dragi slujbași ai pădurii, Vă urăm multă sănătate, prosperitate, linişte sufletească, succese şi realizări frumoase în munca nobilă pe care o desfășurați.
  
   
07.09.2021  
Desfășurarea lucrărilor de cercetare silvo-patologică
Până la 20.10.2021, în cadrul fondului forestier, gestionat de întreprindere, sunt desfășurate lucrări de cercetare silvo-patologică detaliată și aprecierea limitelor focarelor de dăunători defoliatori, maladiilor și amenințărilor reale de afectare a arboretelor, elaborarea măsurilor de protecție a pădurilor, micșorării densității populațiilor de dăunători defoliatori, cu acordarea atenției prioritare sectoarelor și arboretelor afectate de uscare și de dăunători defoliatori, cu prezentarea materialelor corespunzătoare în adresa Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (Secția Protecție și Monitoring Forestier).
  
02.09.2021  
Desfășurarea controlului anual a lucrărilor de regenerare
În conformitate cu ordinul pe întreprindere nr.109 din 01.09.2021 ”Cu privire la controlul anual a lucrărilor de regenerare și creștere a materialului forestier de reproducere”, până la 24.09.2021, în cadrul ocoalelor silvice, subdiviziuni ale întreprinderii, se va desfășura controlul anual al materialului de reproducere și culturilor silvice create pe terenurile fondului forestier și altor deținători, precum și controlul suprafețelor parcurse cu lucrări de regenerare naturală și ajutorare a regenerării naturale.
  
   
01.09.2021  
Inventarierea generală a activelor
În corespundee cu ordinul Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.264 din 01.09.2021 ”Cu privire la inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor întreprinderilor de stat din subordine”, pe parcursul lunii septembrie, curent, se va desfășura inventarierea anuală a patrimoniului întreprinderilor de stat, subordinate Agenției ”Moldsilva”.
  
26.08.2021  
Ziua Independenţei Republicii Moldova - sărbătoare naţională a neamului
Stimaţi colegi, concetăţeni!Cu prilejul consemnării Zilei Independenţei Republicii Moldova, vă felicităm cu marea sărbătoare naţională. Ziua de 27 august poartă o semnificaţie naţională deosebită, simbolizând aspiraţiile poporului spre libertate, solidaritate, independenţă şi năzuinţele de a trăi intr-un stat modern şi democratic.Calea parcursă de Republica Moldova demonstrează elocvent voinţa poporului nostru de a consolida şi dezvolta ţara, de a ridica nivelul de trai al cetăţenilor şi de a ne integra în marea familie a popoarelor europene.Vă urăm calde urări de pace, bunăstare şi prosperitate în fortificarea ţării, în consolidarea societăţii noastre, cît şi în sporirea prestigiului internaţional.Felicitări tuturor.
  
   
26.08.2021  
Felicitare cu sărbătoarea națională ”Limba noastră”
A avea o limbă a ta, pe care s-o stăpânești cu dibăcie e ca și cum ai avea o comoară.Limba maternă e limba viselor noastre, e leagănul copilăriei, e o mireasmă plăcută de flori de măr, veșnic aducătoare de mângâiere și pace.Felicitări și cu Ziua Națională a Limbii Române! Limba – cel mai mare poem al unui popor! Limba maternă - cel mai mare potențial de expresie, cea mai de preț comoară și sfântă moștenire. S-o vorbim, s-o păstrăm, s-o îmbogățim și s-o promovăm fiecare. Felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova!
  
25.08.2021  
Prevenirea răspândirii pestei porcine africane
În conformitate cu ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.254 din 21.08.2021, cu privire la prevenirea răspândirii pestei porcine africare în efectivele de mistreț din fondul forestier și cinegetic, adminuistrat de subdiviziunile agenției, în baza ordinului pe întreprindere nr.106 din 24.08.2021, sunt organizate măsuri de monitorizare și patrulare a fondului forestier, gestionat de ocoalele silvice, subdiviziuni ale întreprinderii, în scopul depistării, contracarării cazurilor de îmbolnăvire cu pesta porcină africană a mistreților, în special a locurilor de concentrare maximă a acestora.
  
   
21.08.2021  
Comercializare fructre de aronie (stare proaspătă)
Întreprinderea comercializează fructe de aronie (stare proaspătă), în cantități mari, 12,00 lei/1 kg, (agentul economic care ridică toată cantitatea - preț negociabil).
  
16.07.2021  
Conferința I de amenajare a pădurilor
În corespundere cu scrisoarea Fondatorului - Agenția ”Moldsilva” nr.02/021-854 din 14.07.2021, în data de 23.07.2021, în cadrul întreprinderii va fi desfășurată Conferința I de amenajare a pădurilor, gestionate de întreprindere, cu tematica: ”Oragnizarea lucrărilor de reaminajare a pădurilor în anul 2021” (lucrări executate o dată la 10 ani), în cadrul căreia vor fi abordate următoarele subiecte: 1. Tema de proiectare, sarcinile amenajamentului curent al fondului forestier, aflat în gestiunea entității silvice vizate;2. Aspecte privind particularitățile amenajamentului silvic curent a fondului forestier aflat în gestiunea entității silvice vizate.
  
   
1 2 »»