Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Arhivă

Comunicate și Noutăți

20.10.2021
Siguranță antiincendiară  
În corespundere cu stabilirea temperaturilor favoriabile din acest anotimp de an, Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni atenționează despre respectarea normelor antiincendiare, pentru a evita pericolul incendiilor de vegetație forestieră. Atenție maximă persoanelor care se deplasează la odihnă în fondul forestier, precum și prudență maximă la aprinderea rugurilor, în scopul evitării declanșării focarelor de vegetație, cu extindere către sectorul forestier și locativ. La plecare, focul de rug trebuie stins minuțios și acoperit cu pămînt. Atenție maximă și părinților, copiii trebuie monitorizați, pentru a evita jocul acestora cu focul și respectiv izbucnirea unor situații excepționale. În cazul în care sînteți martori ai unor incendii de vegetație - apelați Serviciul 112.
11.10.2021
Comercializare lemn de foc
Î.S. Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni propune lemne de foc populaţiei, fără a majora preţurile (lemn de foc esențe tari 600 lei/1 metru ster; lemn de foc esențe moi - 300 lei/1 metru ster). Acțiunea dată este o campanie de asigurare a populaţiei cu lemne de foc şi intensifică procesul de comunicare publică pentru accesul cetăţenilor la informaţie. În acest scop, în cadrul Agenţiei „Moldsilva” (fondator al întreprinderii) a fost emisă Dispoziția nr.7 din 5 octombrie 2021 „Cu privire la livrarea lemnului de foc” care prevede că stocul disponibil spre comercializare al lemnului de foc, recoltat în urma efectuării tuturor lucrărilor silvo-tehnice obligatorii în cadrul fondului forestier din gestiune, se va comercializa în următoarea ordine de priorităţi: - pentru necesarul de lemn de foc al populaţiei, în baza solicitaților centralizate din partea APL şi/sau personale - prin vânzare directă; - pentru consumul propriu al unităţilor de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat şi/sau bugetul local (primării, şcoli, grădiniţe, obiecte de menire social-culturală, etc.), care nu desfăşoară activitate economica - prin vânzare directă; - pentru consumul propriu al gestionarilor fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau al altor categorii de solicitanţi. Totodată, pentru organizarea eficientă a procesului de asigurare a populaţiei cu lemne de foc, Agenţia „Moldsilva” a expediat în adresa tuturor Autorităţilor Publice Locale (nivel de raion) informaţia necesară şi detaliată referitor la modalitatea de colaborare în procesul de asigurare a populaţiei cu lemne de foc.
vezi mai mult: Comunicate și noutăți