Sondaj de opinie
Sunteti multumiti de serviciile prestate de intreprinderea noastra?
Arhivă

Comunicate și Noutăți

18.02.2021
Un căprior atacat de câini maidanezi
La data de 18.01.2021 câțiva câni maidanezi au atacat un căprior (mascul), de aproximativ cu vârsta de 2 ani, greutatea 12-13 kg, în marginea fondului forestier, gestionat de o/s Căpriana (parcela 38), care ulterior, a intrat în curtea unui cetățean din sat. Căpriorul din spaimă s-a lovit într-o plasă metalică, rănindu-se grav în regiunea gâtului și capului. La fața locului a fost solicitat reprezentantul ANSA Strășeni, care a constatat decesul căpriorului, cu preluarea cadavrului pentru examinare și probelor de laborator (actul pe mortalitate a animalului din 18.02.2021).
15.02.2021
Argumentarea lucrarilor de regenerare expuse în filmarea dl A.Donica, primar s.Condrița mun.Chișinău, din 11.02.2021
La momentul de față, în ocolul silvic Scoreni, sudiviziune a întreprinderii, parcela 14 E1, pe o suprafața 2,1 ha, sunt efectuate tăieri de conservare repetate uniforme de însămânțare (I repriză), volum total de extras 205 m3 (393 arbori). Aceste lucrări sunt efectuate în baza:Autorizației Agenției de Mediu nr.P-0838/2020 din 29.12.2020 (autorizație pentru tăieri în fondul forestier și în vegitațua forestieră din afara fondului forestier); Proces-verbal de control al Inspecției pentru Protecția Mediului Strășeni nr.PR-IPM-2020-00735 din 31.07.2020; Ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.423 din 29.12.2020, cu privire la aprobarea tăierilor de produse principale pentru a.2021; Dispoziției pentru exploatarea pădurii seria AD nr.015876 din 06.01.2021. Conform materialelor de amenajare: Compoziția actuală: 4Go3St1Fr1Te1Ca, vârsta medie 140 ani (Go,St - 142), proveniența din lăstari, CLP-3. Lucrări propuse: tăieri de conservare cu împădurire după tăieri de regenerare. După inventariere: numărul de semințiș natural specia St, Go - 15500 - 27700 buc. Compoziția țel: 4Go3St1Fr1Te1Ca. Datorită regenerării din lăstari a arborilor din arborete, putem constata că, cioata”mamă” având cel puțin 100 ani, exemplarul pe picior are o vârstă de 240 ani, fapt care face vulnerabil viitorul acestui arboret. Totodată ținem să menționăm că, datorită stării arboretului în cauză (proveniența din lăstari, vârsta înaintată, starea precară de sănătate, apariția pe coroane a paraziților (vâsc), probabilitarea fructificării și instalării unui nou semințiș din specia de bază (stejar) poate fi ultima (nimeni nu poate prezice fructificarea arboretului pentru ultima dată, având caracteristicile respective. În scopul asigurării calității și continuității pădurii, schimbului calitativ de generații, cu minime cheltuieli, îndeplinirea cu strictețe a principiilor din silvicultură, necesită implementarea nemijlocită a astfel de metode de regenerare, de lungă durată, sub arboretul parental. Aducem la cunoștința tuturor că, în fondul forestier de stat, din subordinea Agenției ”Moldsilva”, lucrările de îngrijire și conducere a arboretelor (degajări, curățiri, rărituri, tăieri de igienă), respectiv cele de regenerare și conservare (tratamente silvice), se efectuează cu scopul gospodăririi pădurii, de unde rezultă produse lemnoase (lemn de lucru, lemn de foc, crengi) și nu cu scopul de a tăia și comercializa lemne.
11.02.2021
Avertizare meteorologica
În corespundere cu informația prezentată de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în perioada 11.02.2021 - 17.02.2021, este așteptată scăderea bruscă a temperaturii aerului de până la - 22°C, însoțită de vânt puternic, lapoviță, care poate aduce la ruputiri de arbori. Salariaților serviciului de pază a subdiviziunilor întreprinderii se solicită atenție maximă la deplasările în fondul forestier, precum și asigurarea cu hrană suplimentară a efectivelor de animale sălbatice.
09.02.2021
Cu privire la postarea de dl Ruslan Codreanu a informației privind tăierea arborelului de 100 ani
Cu referire la postarea de către dl Ruslan Codreanu, pe rețelele de socializare, a informației și pozelor făcute de dl Andrei Braga, privind tăierea arborelui (copac cu vârsta de 100 ani), ÎS Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni s-a autosesizat, iar ca rezultat al cercetării informează următoarele: Lucrările silvo-tehnice în fondul forestier de stat, gestionat de întreprindere, au loc în strictă corespundere cu planul decenal, stabilit de amenajamentul silvic, în baza planurilor anuale, aprobate de Fondator - Agenția ”Moldsilva”, lucrări coordonate și autorizate corespunzător de autoritățile de mediu abilitate pentru autorizarea tipurilor de lucrări silvo-tehnice. În acest context, ținem să reiterăm faptul că, lucrarea respectivă este în parcela nr.16 E din cadrul ocolului silvic Căpriana, pe o suprafață de 2,1 ha, cu un volum total de extras - 182 m3, lucrări de conservare (regenerare) definitive, într-un sector unde procesul de regenerare a fost declanșat în anul 2016, în baza semințișului natural instalat din specia de bază (stejar) în anul 2014, într-un arboret degradat, din punct de vedere fiziologic, cu vârsta medie de 166 ani, iar a stejarului de 203 ani, în baza Autorizației de mediu păentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier nr.P-0838/2020 din 29.12.2020; Autrorizației de exploatare a pădurii nr.018 seria AB nr.004602 din 04.01.2021; Dispoziția pentru exploatarea pădurii seria AD nr.015850 din 11.01.2021 și hărții tehnologice, întocmită și aprobată corespunzător. Din poză se evidențiază clar gradul de afectare a arboretului, prezente fiind defecte tehnice, clar vizibile (putregai, crăpături, jelivuri, colorații ale lemnului și galerii de dăunători de trunchi. De menționat că, ca rezultat al inventarierii din toamna anului 2020, numărul de puieți viabili, din specia de bază, constituie 20750 exemplare/1 ha, pe toată suprafața de 2,1 ha - 43575 exemplare, cu dimensiuni cuprinse între 0,4-0,8 m, semințiș care este independent din punct de vedere biologic. Totodată informăm că, în cazul în care persistă interesul despre procesul de regenerare a pădurii, inclusiv desfășurarea lucrărilor silvo-tehnice planificate, schimbul de generații strict necesar pentru asigurarea continuității pădurii, în zona de activitate a întreprinderii, apelațați la specialiștii întreprinderii (vezi rubrica ”Contacte” pe pagina oficială a întreprinderii: straseni.silvicultura.md), în scopul familiarizării cu lucrările executate în fondul forestier de stat. În contextul celor expuse mai sus recomandăm persoanelor interesate de activitatea silvică studierea literaturii de specialitate, în scopul evitării a careva suspiciuni (https://silvanews.ro/silvicultura/amenajari/clasele-de-vârsta/; https://www.forestdesign.ro/index.php/ro/blog/65-baze-de-amenajare; https://www.forestdesign.ro/index.php/ro/blog/49-stadiile-de-dezvoltare-ale-arboretului).
01.02.2021
Evaluarea efectivelor de vânat
În conformitate cu faxograma Agenţiei “Moldsilva” nr.AM-02/-53 din 20.01.2021 privind efectuarea evaluării efectivelor de vânat în corespundere cu Instrucţiunile privind evaluarea efectivelor de vânat din fondul forestier administrat de Agenţia “Moldsilva” şi de calculare a propunerilor de recoltă”, aprobate prin ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.10 din 22.01.2019, în perioada lunii februarie 2021 se va organiza evaluarea efectivului de vânat, aplicând cerințele Instrucțiunii sus menționate, implicând în acest proces întreg personalul serviciului de pază al ocoalelor silvice (ordinul pe întreprindere nr.32 din 01.02.2021). Evaluarea se v-a desfășura: pentru speciile de vânat mare (cerb, căprior, mistreț), pentru lup, șacal, cîine-enot, pisica sălbatică, cîini și pisici hoinare (sălbatice) – prin metoda citirii urmelor pe zăpadă, iar în cazul lipsei stratului de zăpadă – prin metoda observațiilor directe; pentru iepure-de-câmp și fazan – prin metoda suprafețelor de probă și prin metoda observațiilor directe; pentru vulpe și viezure – prin metoda evidenței vizuinelor.
22.01.2021
Reglarea numerică a vulpilor în fondul forestier
În scopul ameliorării situaţiei epizootice a răspândirii rabiei şi în scopul prevenirii depășirii densităţii optime a vulpilor, creării condiţiilor optime pentru reproducerea speciilor cinegetice de valoare înaltă, precum şi în conformitate cu Legea regnului animal nr.439-XIII din 27.04.1995, art.9,33,34 ale Regulamentului gospodăriei cinegetice, Hotărârii Guvernului nr.610 din 12.08.2020 „Cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2020-2021” și Planului măsurilor de supraveghere, control și eradicare a rabiei la vulpi în Republica Moldova pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.185 din 15.03.2019, precum și îndeplinirea cerințelor ordinului Agenției ”Moldsilva” nr.15 din 22.01.2021, în perioada lunii februarie, în fondul forestier gestionat de întreprindere, se vor organiza măsuri de reglare numerică a vulpilor, cu participoarea reprezentanților Inspecției pentru protecția mediului Strășeni și ANSA din teritoriu (ordinul pe întreprindere nr.28 din 22.01.2021).
12.01.2021
Aprobarea lucrărilor silvice pentru a.2021
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.998 din 22.12.2020, cu privire la aprobarea posibilităţii de recoltare a masei lemnoase – tăieri de produse principale pentru perioada 2021-2025, Regulamentul cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.27 din 19.01.2004, cu revederile amenajamentului silvic, starea reală a pădurilor fondului forestier, Îndrumărilor Tehnice privind îngrijirea și conducerea arboretelor în fondul forestier al Republicii Moldova, în baza ordinelor Agenţiei „Moldsilva” nr.423 din 29.12.2020 şi nr.6 din 11.01.2021, precum şi în scopul folosirii raţionale a masei lemnoase exploatabile, ameliorării stării şi funcţionalităţii ecoprotective a pădurilor, în întreprindere a fost emis ordinul nr.22 din 11.01.2021 ”Cu privire la efectuarea tăierilor de produse principale și secundare, planificate pentru a.2021”, care vor fi executate pe parcursul anului, conform planului de lucru aprobat, strict în volumele preconizate pentru fiecare trimestru în parte, în baza Autorizațiilor pentru exploatarea pădurii, hărților tehnologice, cu respectarea strictă a Regulilor de eliberare a lemnului pe picior și altor acte corespunzătoare, cu realizarea controlului permanent asupra corespunderii stării reale a volumului de masă lemnoasă destinată exploatării (confruntarea cu datele din amenajamentul silvic, examinării în teren, inclusiv reinventarierii), recepția producției forestiere și confruntarea cu datele examinării în teren.
23.12.2020
Sărbători fericite
Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Mulţi Ani !
vezi mai mult: Comunicate și noutăți