Î.S.Întreprinderea silvo-cinegetică Strășeni
Masuri de intensificare a pazei și protecției fondului forestier de incendii
06.03.2023

În corespundere cu ordinul Agenției ”Moldsilva” nr.67 din 06.03.2023, în toate întreprinderile ramurii silvice, se vor organiza măsuri de profilaxie și amenajare antiincendiară a pădurilor și a vegetației forestiere, pregătirea pentru apărarea împotriva incendiilor în perioada de pericol, dotarea și completarea subdiviziunilor cu mijloace disponibile/necesare de stingere a incendiilor în pădure.

În acest context se solicită populației să respecte, cu strictețe, normele antiincendiare în pădure, mai cu seamă în zonele cu pericol sporit de izbucnire a incendiilor, la fel și în timpul efectuării lucrărilor de primăvară pe terenurile agricole din preajma fondului forestier.

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.